Avgifter fr.o.m. 2022

Årsavgift ordinarie medlem. 200:-
Familjemedlem, (ej egen nyckel) 100:-
Båtplatsavgift mindre (stolpförankring) 1000:-
Båtplatsavgift större (Y-bom eller klubbens boj)) 2000:-
Hyra varmförråd (kan delas av flera) 2000:-
Hyra kallförråd (kan delas av flera) 1000:-
Lån av fritidsbåt/dag för GBK.medlem 150:-
Lån av fritidsbåt/dag för icke medlem 200:-
Hyra av sovbod/natt 100:-
Engångsavgift vid tilldelning av bryggplats 1000:-
Nyckeldeposition (Återfås vid skriftligt utträde ur GBK) 500:-
Avgift för ej arbetad arbetsplikt/tim (Gäller endast bryggplatsägare) 150:-
Avgift för vinteruppläggning (Gäller ej bryggplatsägare)

500:-

Avgifterna skall vara betalda senast vid årsmötet. Vi skickar ej ut avi, utan endast debiteringslängd i samband med kallelsen till årsmötet!

Samtliga inbetalningar kan ske via swish (ange: Namn i meddelande fönstret):

PlusGiro (Nordea): 36 68 78-7
Swish-nummer: 123 609 54 83

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.