Verksamhet

Verksamhet under 2021

På grund av rådande coronapandemi har verksamheten anpassats.

Årsmötet är uppskjutet till söndagen 2 maj utomhus på klubbområdet inne på Veckholms skjutfält. I samband med årsmötet genomförs vårens klubbdag vår

Sjösättning av fritidsbåtarna och påkoppling av sommarvatten. 5 timmar av arbetsplikten kan betas av för båtplatsägare.

24 oktober kl. 10.00: Klubbdag höst. Båtupptagning och urkoppling av vattnet. 5 timmar av arbetsplikten kan jobbas av.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.