Tisdagen den 19 januari 2021

Verksamhet

Verksamhet under 2019

Klubbdag vinter den 17 februari för att genom att trycka ned telefonstolpar få till starka akterförtöjningar. Om vi blir tillräckligt många snickrar vi till balken som håller Y-bommarna. Ta varma kläder och varmt på fötterna så ni kan stå på isen en dag.

Extra klubbdag vinter den 3 mars för fortsätta arbetet från första vinterarbetsdagen.

Årsmöte 14 mars kl. 19.00 på restaurang KRYDDA.

12 maj kl.10.00: Klubbdag vår. Sjösättning av fritidsbåtarna och påkoppling av sommarvatten. Slutföra akterförtöjningar och numrera upp båtplatser. 5 timmar av arbetsplikten kan betas av för båtplatsägare.

20 oktober kl. 10.00: Klubbdag höst. Båtupptagning och urkoppling av vattnet. 5 timmar av arbetsplikten kan jobbas av.