Tisdagen den 19 januari 2021

Publicerad 2020-04-16

Vi har bytt förbund

Vi tillhör numera MBF (Mälarens BåtFörbund)

Då vår "flotta" huvudsakligen är små öppna båtar främst avsedda för fiske kändes det naturligt att byta från Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) till mera närliggande MBF.