Onsdagen den 21 augusti 2019

Publicerad 2019-05-13

Nu är det båtsommar!

Deltagarrekord på vårens klubbdag 12/5

Mycket arbete hanns med vid vårens klubbdag. Fritidsbåtarna sjösattes och kan nu bokas, vattnet kopplades på, oljeboden städades ur på gamla dunkar (Miljökrav) med brännbara vätskor. Framför allt tilldelades nya båtplatser och en del bytte/flyttade plats. Ny uppdaterad tavla kommer upp vid bryggan och ny kontaktlista i klubbstugan. En medlem (Daniel Strand) kommer att kontinuerligt under sommaren hålla vassfritt runt bryggorna.