Onsdagen den 21 augusti 2019

Publicerad 2017-06-27

Förtöjning

Förtöjning

Förtöjning av båtar vid klubbryggan är i många fall inte godtagbar. Vid hårt väder sliter det på både båtar och brygga. Förtöjning SKALL ske med ordentliga tampar (ej blå) och det skall finnas ryckdämpare. Helst både vid för och akter. Ryckdämpare SKALL vara säkrade med kedja eller rem, så att om (när) ryckdämparen går av, finns det en säkring som håller båten kvar vid bryggan. Efter hårt väder SKALL båtägare kontrollera sina förtöjningar.

I många fall används för svaga tampar, kan närmast liknas vid "snören". Detta är en fara både för egen och andras båtar, samt för bryggan. Karbinhakar skall vara av grov modell, som håller för belastning.