Tisdagen den 11 augusti 2020

Avlysningar

Då båtklubbens anläggningar ligger inom militärt skyddsområde finns det särskilda bestämmelser för tillträde och färd genom området.

Klubbmedlem skall åka närmaste väg från från skjutfältsbom ner till klubbområdet. Vid skjutningar då röd flagga är hissad innanför vägbommen skall anmälan ske vid skjutfältsexpeditionen. Medlemskort och giltig legitimation skall medföras.

Det rekommenderas att innan färd sker till skjutfältet, kontrollera ev avstängning av vägen till klubbområdet.  Se avlysning här

Telefon till skjutfältsexpeditionen är 0171-157680